Nazwa firmy:         TRADAG, s.r.o. 

Siedziba firmy:        Kopčianska 63, 851 01 Bratysława, Słowacja

REGON:                 30 77 44 11

NIP (VAT):              SK2020336241

Zarejestrowana w Rejestrze Handlowym - Mestský súd Bratislava III, dnia 18.12.1991, dział Sro, numer wpisu 1981/B

Dyrektorzy zarządzający: Ing. Vladimír Kováč, Ing. Jana Kováčová

Wyciąg z rejestru handlowego można pobrać ze strony www.orsr.sk.

 

E-mail:     tradag@tradag.sk

Telefon:   +421 905 404 166

Komisja UE zapewnia platformę do pozasądowego rozwiązywania sporów. Celem jest danie konsumentom możliwości wstępnego rozwiązywania sporów związanych z ich zamówieniami internetowymi bez wchodzenia na drogę sądową. Platforma rozwiązywania sporów jest dostępna tutaj:

https://ec.europa.eu/consumers/odr

 Nie jesteśmy zobowiązani ani nie chcemy brać udziału w postępowaniu w sprawie rozwiązywania sporów przed organem arbitrażowym.

Stan: 19.02.2023 r.