Polityka prywatności

 1. TRADAG, s.r.o., z siedzibą przy Kopčianska 63, 851 01 Bratislava, nr ID 30774411, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym Sądu Miejskiego Bratysława III,, Sekcja Sro, nr wkładki 1981/B (dalej jako "Sprzedawca lub "Administrator"), przetwarza następujące dane osobowe zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako "Rozporządzenie"):
 • imię, nazwisko
 • adres e-mail
 • numer telefonu
 • adres/miejsce zamieszkania

           w przypadku, gdy nabywcą jest osoba prawna, również: numer rejestracyjny, numer identyfikacji podatkowej, numer NIP.

2.   Powyższe dane osobowe muszą być przetwarzane w celu realizacji zamówień i dalszej realizacji umowy, jeżeli pomiędzy kupującym a sprzedawcą została zawarta umowa kupna. Takie przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy.                                                                                                                                                        Sprzedawca przetwarza te dane również w celu utrwalenia umowy oraz ewentualnego przyszłego wykonywania i obrony praw i obowiązków stron. Przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych w powyższym celu następuje przez okres 10 lat od wykonania ostatniej części świadczenia wynikającego z umowy, chyba że inny przepis prawa wymaga przechowywania dokumentacji umownej przez dłuższy czas. Takie przetwarzanie jest możliwe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i f) Rozporządzenia - przetwarzanie jest niezbędne do : wypełnienia obowiązku prawnego oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora.

3.   Newslettery i inne wiadomości handlowe mogą być wysyłane na adres e-mail lub numer telefonu nabywcy, jeżeli nabywca wyrazi na to zgodę. Z tych wiadomości można zrezygnować w dowolnym momencie w dowolny sposób - na przykład poprzez wysłanie wiadomości e-mail lub kliknięcie linku w wiadomości handlowej.

4.   Przetwarzanie danych osobowych jest prowadzone przez TRADAG, s.r.o., tj. administratora danych. Dane osobowe są również przetwarzane przez podmioty przetwarzające dla tego administratora

 • Dostawca usługi Upgates, prowadzonej przez EVici webdesign s.r.o., z siedzibą przy Petra Bezruče 139, 747 91 Štítina, Republika Czeska
 • Dostawca usługi  Eshop-rychle, prowadzonego przez Golemos s.r.o. z siedzibą w Zátkovo nábřeží 448/73, 370 01, Czeskie Budziejowice, Republika Czeska

 • Przewoźnik - usługa kurierska Direct Parcel Distribution SK s.r.o.; Technická 7 ; 821 04 Bratislava , Slovakia ID No.: 35834498 VAT No.: 2021648739
 • Przewoźnik - usługa kurierska Packeta Slovakia.s.r.o., Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava, Slovakia ID No.: 48136999 VAT No.: 2120099014          
 • Biuro rachunkowe - MB Accounting Slovensko, s.r.o., Ľanová 8, 821 01 Bratysława, Słowacja Nr ID: 47504706 Nr VAT: 2023967517 

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich poza UE.

5.   Administrator nie posiada osoby zwanej "powiernikiem". Z administratorem można się skontaktować pod adresem e-mail tradag@tradag.sk.

6.   Administrator danych, jako administrator strony internetowej. foto-albumy.sk; www.fotoalbumshop.cz; www.photoalbumshop.eu; www.nafotky.sk; www.tradag.sk

      stosuje na tej stronie pliki cookies, które są tu wykorzystywane w następujących celach:

 • pomiaru ruchu na stronie internetowej i generowania statystyk dotyczących ruchu i zachowania odwiedzających na stronie internetowej
 • podstawowej funkcjonalności strony internetowej. 
 • Gromadzenie plików cookies w celach określonych powyżej może być uznane za przetwarzanie danych osobowych. Przetwarzanie takie jest możliwe na podstawie uzasadnionej przyczyny - prawnie uzasadnionego interesu administratora i jest dopuszczalne na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia. 
 • Możliwe jest również korzystanie ze strony internetowej w trybie, który nie pozwala na zbieranie danych o zachowaniu osób odwiedzających stronę internetową - tryb ten można ustawić w ramach ustawień przeglądarki , lub możliwe jest zgłoszenie sprzeciwu wobec takiego zbierania danych na podstawie uzasadnionego interesu administratora na podstawie art. 21 Rozporządzenia, który jest dostępny na dole strony internetowej. Państwa sprzeciw zostanie niezwłocznie oceniony. Pliki cookie niezbędne do funkcjonowania strony internetowej będą przechowywane tylko tak długo, jak jest to absolutnie konieczne do funkcjonowania strony internetowej.
 • Jeśli odwiedzający sprzeciwi się przetwarzaniu technicznych plików cookie niezbędnych do funkcjonowania strony internetowej, nie można w takim przypadku zagwarantować pełnej funkcjonalności i kompatybilności strony internetowej. 
 • Pliki cookies, które są gromadzone w celu pomiaru ruchu na stronie internetowej oraz generowania statystyk dotyczących ruchu i zachowania odwiedzających na stronie internetowej, są rozpatrywane masowo i w formie anonimowej, która nie pozwala na identyfikację osoby fizycznej.
 • Zebrane pliki cookies są przetwarzane przez inne podmioty przetwarzające: Google Analytics, obsługiwany przez Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 1. Możemy zbierać pewne informacje o Tobie, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową e-sklepu, takie jak Twój adres IP, data i godzina wejścia na naszą stronę, informacje o Twojej przeglądarce internetowej, systemie operacyjnym lub ustawieniach językowych. Możemy również przetwarzać informacje o Twoim zachowaniu na naszej stronie internetowej, takie jak to, jakie linki odwiedzasz na naszej stronie internetowej i jakie towary oglądasz. Informacje o Twoim zachowaniu na stronie są jednak zanonimizowane w celu zapewnienia Ci maksymalnej prywatności, dlatego nie możemy ich przypisać do konkretnego użytkownika - konkretnej osoby.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Jeśli wchodzisz na naszą stronę z telefonu komórkowego lub podobnego urządzenia, możemy również przetwarzać informacje o Twoim urządzeniu mobilnym - tj. informacje o Twoim telefonie komórkowym itp
 1. Proszę pamiętać, że zgodnie z Rozporządzeniem mają Państwo prawo do
  • zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych w dowolnym momencie
  • wnieść sprzeciw wobec przetwarzania opartego na uzasadnionym interesie administratora danych
  • żądania od nas informacji o tym, jakie dane osobowe przetwarzamy na Państwa temat
  • żądania dostępu do tych danych i ich aktualizacji, sprostowania lub żądania ograniczenia przetwarzania
  • zażądać, abyśmy usunęli te dane osobowe. Dokonamy usunięcia, chyba że będzie to sprzeczne z obowiązującym prawem lub prawnie uzasadnionymi interesami administratora
  • do przenoszenia danych, jeżeli przetwarzanie jest zautomatyzowane na podstawie zgody lub w celu wykonania umowy
  • żądania kopii przetwarzanych danych osobowych
  • do skutecznej ochrony sądowej, jeżeli uznasz, że w wyniku przetwarzania Twoich danych osobowych z naruszeniem przepisów rozporządzenia doszło do naruszenia Twoich praw wynikających z rozporządzenia
  • wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i przetwarza wyłącznie dane osobowe niezbędne do zawarcia umowy konsumenckiej Celem przetwarzania danych osobowych jest wykorzystanie ich do wykonania umowy konsumenckiej, którą Sprzedawca zawiera z Kupującym poprzez utworzenie zamówienia w niniejszym sklepie internetowym. 
 2. Nasz sklep internetowy nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16 roku życia. Osoba poniżej 16 roku życia może korzystać z naszego sklepu internetowego w celu dokonania zakupu tylko wtedy, gdy jej przedstawiciel ustawowy, tj. rodzic lub opiekun, wyraził na to zgodę.
 1. Dane osobowe do realizacji zamówienia, celów księgowych, rozpatrzenia reklamacji lub odstąpienia od umowy bez podania przyczyny są udostępniane przez okres 10 lat. 

Dane osobowe do rejestracji klienta - na stronie internetowej, pop-up, email potwierdzający są udostępniane przez okres 5 lat. 

Dane osobowe do anonimowego pomiaru ruchu używamy plików cookies są udostępniane przez okres 1 roku.

Dane osobowe do celów marketingowych i programu lojalnościowego są udostępniane przez okres 5 lat. 

Dane osobowe do dodawania postów w dyskusji podajemy przez okres 10 lat.       

Dane osobowe do wyrażenia zgody na otrzymanie ankiety satysfakcji z zamówienia podawane są przez okres 60 dni.   

Dane osobowe do remarketingu, reklamy kierowanej i personalizacji treści podawane są przez okres 90 dni.

Dane osobowe do obsługi zapytań poprzez formularze na stronie internetowej są przekazywane przez okres 1 roku. 

 

Jeśli przekazujesz nam dane osobowe osób trzecich, Twoim obowiązkiem jest poinformowanie o tym osoby, której to dotyczy i zabezpieczenie jej zgody na niniejszą politykę prywatności.

 

 1. Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne. Chronimy wszystkie dane osobowe, które nam przekazujesz w najszerszym możliwym zakresie. Podjęliśmy wszelkie dostępne i aktualnie możliwe do wykonania środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niewłaściwemu wykorzystaniu, uszkodzeniu lub zniszczeniu danych osobowych, a w szczególności :
 • Bezpiecznie zamknięta siedziba firmy w strzeżonym budynku z niezależnym systemem alarmowym;
 • wszystkie nasze komputery i telefony komórkowe posiadają zabezpieczenia danych przed kradzieżą i wyciekiem oraz ochronę antywirusową;
 • dostęp do poczty elektronicznej jest zabezpieczony hasłami;
 • oprogramowanie i hasła dostępu są regularnie aktualizowane;
 • mamy zaszyfrowaną komunikację internetową z ważnym certyfikatem https.

 

 

CEO & managing director:

Vladimír Kováč