Obchodné meno:     TRADAG, s.r.o

Sídlo:                          Kopčianska 63,  851 01 Bratislava 

IČO:                             30 77 44 11

DIČ:                             SK2020336241

Zápis v Obchodnom registri - Mestský súd Bratislava III, dňa 18.12.1991, oddiel Sro, vložka číslo 1981/B

Konatelia: Ing. Vladimír Kováč, Ing. Jana Kováčová

Výpis z obchodného registra je možné stiahnuť z www.orsr.sk

 

E-mail:                      tradag@tradag.sk

Telefón:                   +421 905 404 166

Komisia EÚ poskytuje platformu pre mimosúdne riešenie sporov. Cieľom je poskytnúť spotrebiteľom možnosť prvotného riešenia sporov v súvislosti s ich online objednávkou bez toho, aby sa museli obrátiť na súd. Platforma na riešenie sporov je dostupná tu:

https://ec.europa.eu/consumers/odr

 Nie sme povinní ani ochotní zúčastniť sa na konaní o riešení sporu pred rozhodcovskou komisiou.

Firma TRADAG, s.r.o. je zapojená v kolektívnom systéme združeného nakladania s obalovým odpadom prevádzkovanom OZV ENVI – PAK formou zberu, zhodnotenia a recyklácie obalov prostredníctvom zmluvy  č. M-1241000470/2016.

Stav: 01.06.2023