Ochrana osobných údajov

1.  Spoločnosť TRADAG, s.r.o., so sídlom Kopčianska 63, 851 01 Bratislava, IČO 30774411, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č. 1981/B (ďalej len „predávajúci alebo „správca““), spracováva v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“), nasledujúce osobné údaje:

  • meno, priezvisko
  • e-mailovú adresu
  • telefónne číslo
  • adresu/sídlo

ak je kupujúcim právnická osoba aj: IČO, DIČ, IČDPH

 1. Vyššie uvedené osobné údaje je nutné spracovať pre vybavenie objednávok a ďalšie plnenie zo zmluvy, ak medzi kupujúcim a predávajúcim dôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy. Takéto spracovanie osobných údajov spracovanie je nevyhnutné pre výkon zmluvy.

Predávajúci spracováva tieto údaje rovnako za účelom evidencie zmluvy a prípadného budúceho uplatnenia a obrany práv a povinností zmluvných strán. Uchovanie a spracovanie osobných údajov je za vyššie uvedeným účelom po dobu 10 rokov od realizácie poslednej časti plnenia podľa zmluvy, ak nepožaduje iný právny predpis uchovanie zmluvnej dokumentácie po dobu dlhšiu. Takéto spracovanie je možné na základe čl. 6 ods. 1 písm. c) a f) Nariadenia - spracovanie je nevyhnutné pre splnenie právnej povinnosti a pre účely oprávnených záujmov správcu.

 1. Na e-mailovú adresu, prípadne telefónne číslo môžu byť kupujúcemu zasielané novinky a iné obchodné správy, ak to kupujúci odsúhlasí. Tieto oznámenia možno kedykoľvek akýmkoľvek spôsobom - napríklad zaslaním e-mailu alebo preklikom na odkaz v obchodnom oznámení - odhlásiť.
 2. Spracovanie osobných údajov je vykonávané spoločnosťou TRADAG, s.r.o. teda správcom osobných údajov. Osobné údaje pre tohto správcu spracúvajú tiež spracovatelia:
  1. Poskytovateľom služby Upgates, prevádzkovanej spoločnosťou EVici webdesign s.r.o., sídlom Petra Bezruče 139, 747 91 Štítina, Česká republika
  2. Poskytovateľom služby Eshop-rychlo, prevádzkovanej spoločnosťou Golemos s.r.o., sídlom Zátkovo nábřeží 448/73, 370 01, České Budějovice, Česká republika
  3. Dopravca - kuriérna služba Direct Parcel Distribution SK s.r.o.; Technická 7 ; 821 04 Bratislava , Slovensko IČO: 35834498    DIČ: 2021648739
  4. Dopravca – kuriérna služba  Packeta Slovakia.s.r.o., Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava, Slovensko  IČO: 48136999     DIČ: 2120099014          
  5. Účtovná firma - MB Accounting Slovensko, s.r.o., Ľanová 8, 821 01 Bratislava, Slovensko IČO: 47504706   DIČ: 2023967517

                           Osobné údaje nebudú odovzdané do tretích krajín mimo EÚ.

 1. Správca nemá osobu tzv. poverenca. Správcu je možné kontaktovať na emailovej adrese tradag@tradag.sk.
 2. Správca osobných údajov, ako prevádzkovateľ webových stránok

www.foto-albumy.sk; www.fotoalbumshop.cz; www.photoalbumshop.eu; www.tradag.sk

používa na týchto webových stránkach súbory cookies, ktoré sú tu použité na účely:

 • merania návštevnosti webových stránok a vytváranie štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webových stránkach
 • základné funkčnosti webových stránok.
 • Zber cookies na účely uvedené vyššie môže byť považované za spracovanie osobných údajov. Takéto spracovanie je možné na základe zákonného dôvodu - oprávneného záujmu správcu, a umožňuje ho čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia.
 • Webové stránky je možné používať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o správaní návštevníkov webu - tento režim je možný buď nastaviť v rámci nastavenia prehliadača , alebo je možné vzniesť proti takémuto zberu na základe oprávneného záujmu správcu námietku podľa čl. 21 Nariadenia, ktorá je dostupná v dolnej časti webových stránok. Vaša námietka bude vyhodnotená bezodkladne. Cookies nevyhnutné pre funkčnosť webu budú uchované len po dobu nevyhnutne nutnú pre fungovanie webu.
 • Ak podá návštevník námietku proti spracovaniu technických cookies nevyhnutných pre fungovanie webových stránok, nie je možné v takom prípade zaručiť plnú funkčnosť a kompatibilitu webových stránok.
 • Cookies, ktoré sa zberajú za účelom merania návštevnosti webu a vytvárania štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webe, sú posudzované v podobe hromadného celku a v anonymnej podobe, ktorá neumožňuje identifikáciu jednotlivca.
 • Zhromaždené cookies súbory sú spracované ďalšími spracovateľmi: - poskytovateľom služby Google Analytics, prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

 

 1. Pri návšteve nášho eshopu - webovej stránky môžeme o vás zhromažďovať určité informácie, ako napríklad vaša IP adresa, dátum a čas prístupu na našu webovú stránku, informácie o vašom internetovom prehliadači, o vašom operačnom systéme  alebo nastavení vášho jazyka. Tiež môžeme spracovávať informácie o vašom správaní na našich webových stránkach, napríklad  aké odkazy na našich webových stránkach navštívite a aký  tovar si pozeráte. Informácie o vašom správaní na webe sú však z dôvodu vášho maximálneho súkromia anonymizované, a preto ich ani sami nedokážeme priradiť konkrétnemu užívateľovi - konkrétnej osobe.

Ak pristupujete na naše webové stránky z mobilného telefónu, či obdobného prístroja, môžeme spracovávať aj informácie o vašom mobilnom zariadení – t.j. informácie  o vašom mobilnom telefóne a pod..

 1. Prosíme vezmite na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:
  • zrušiť kedykoľvek zasielanie obchodných oznámení
  • vzniesť námietku proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu správcu
  • požadovať od nás informáciu, aké Vaše osobné údaje spracovávame
  • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať, opraviť alebo požadovať obmedzenie spracovania
  • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov. Vymazanie vykonáme, pokiaľ to nebude v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo oprávnenými záujmami správcu
  • na prenosnosť údajov, pokiaľ sa jedná o automatizované spracovanie na základe súhlasu alebo z dôvodu plnenia zmluvy
  • požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov
  • na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že Vaše práva boli podľa Nariadenia porušené v dôsledku spracovania Vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením
  • podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov.

 

 1. Predávajúci pri spracovaní osobných údajov postupuje v zmysle platných zákonov a spracúva iba osobné údaje nevyhnutné na uzavretie spotrebiteľskej zmluvy. Účelom spracovania osobných údajov je ich využitie na plnenie spotrebiteľskej zmluvy, ktorú predávajúci uzatvára s kupujúcim vytvorením objednávky v tomto internetovom obchode.

 10.   Náš internetový obchod nie je určený pre osoby mladšie ako 16-rokov. Osoba mladšia ako 16-rokov môže náš internetový obchod používať  na nákup iba, ak na to udelí súhlas jej zákonný zástupca, t.j. rodič alebo poručník.

 

 1. Osobné údaje pre spracovanie objednávky, účtovné účely, vybavenie reklamácie alebo odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu, sú poskytnuté na dobu 10 rokov.   

Osobné údaje pre registráciu zákazníka - na webe, pop-up, potvrdzovací e-mail sú poskytnuté na dobu 5 rokov. 

Osobné údaje pre anonymné meranie návštevnosti používame cookies sú poskytnuté na dobu 1 roku.

Osobné údaje pre marketingové účely a vernostný program sú poskytnuté na dobu 5 rokov. 

Osobné údaje pre pridanie diskusného príspevku sú poskytnuté na dobu 10 rokov.       

Osobné údaje pre súhlas so zasielaním dotazníka spokojnosti s vybavením objednávky sú poskytnuté na dobu 60 dní.   

Osobné údaje pre remarketing, cielenej reklamy a personalizácie obsahu sú poskytnuté na dobu 90 dní. 

Osobné údaje pre vybavenie otázok cez formuláre na webe  sú poskytnuté na dobu 1 roku. 

  

Ak nám poskytujete osobné údaje tretích osôb, je vašou povinnosťou informovať o tom dotyčnú osobu a zaistiť si jej súhlas s týmito podmienkami ochrany osobných údajov.                                                                                                                                                                                                                                                             

 1. Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí. Všetky vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, chránime  v maximálnej možnej miere. Prijali sme všetky dostupné a v danej chvíli možné, technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitie, poškodenie alebo zničenie osobných údajov a to najmä :
 • bezpečne uzamknutým sídlom spoločnosti v stráženom objekte s nezávislým alarmom;  
 • všetky naše počítače aj mobilné telefóny majú zabezpečenie dát proti krádeži a úniku ako aj protivírusovú ochranu; 
 • prístup k mailom je zabezpečený heslami; 
 • softvér a prístupové heslá pravidelne aktualizujeme;
 • máme šifrovanú komunikáciu na webe s platným https certifikátom.

 

 

Konateľ spoločnosti:

Ing. Vladimír Kováč