Zásady ochrany osobních údajů


1. TRADAG, s.r.o., se sídlem Kopčianska 63, 851 01 Bratislava, IČO 30774411, zapsaná v obchodním rejstříku
Městského soudu v Bratislavě III, oddíl Sro, vložka č. 1981/B (dále jen "prodávající" nebo "správce"),
zpracovává v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "nařízení") níže uvedené osobní údaje:

- jméno, příjmení
- e-mailová adresa
- telefonní číslo
- adresa/místo bydliště

pokud je kupujícím právnická osoba, také: IČO, DIČ, DIČ pro DPH


2. Výše uvedené osobní údaje musí být zpracovávány za účelem vyřízení objednávky a dalšího plnění smlouvy,
pokud je mezi kupujícím a prodávajícím uzavřena kupní smlouva. Takové zpracování osobních údajů je
nezbytné pro plnění smlouvy.

Prodávající tyto údaje zpracovává také za účelem evidence smlouvy a pro případné budoucí uplatnění a
obhajobu práv a povinností smluvních stran. Uchovávání a zpracování osobních údajů pro výše uvedený účel je
po dobu 10 let od provedení poslední části plnění dle smlouvy, pokud jiný právní předpis nevyžaduje
uchovávání smluvní dokumentace po delší dobu. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c)
a f) Nařízení - zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.


3. Na e-mailovou adresu nebo telefonní číslo kupujícího mohou být zasílány newslettery a jiná obchodní sdělení,
pokud s tím kupující souhlasí. Odběr těchto sdělení lze kdykoli zrušit jakýmkoli způsobem - například zasláním emailu nebo kliknutím na odkaz v obchodním sdělení.


4. Zpracování osobních údajů provádí společnost TRADAG, s.r.o., tj. správce údajů. Pro tohoto správce
zpracovávají osobní údaje také zpracovatelé:

a. Provozovatel služby Upgates, kterou provozuje společnost EVici webdesign s.r.o., se sídlem Petra Bezruče  139, 747 91 Štítina, Česká republika.
b. Provozovatel služby Eshop-rychle, prevádzkovanej spoločnosťou Golemos s.r.o., sídlom Zátkovo nábřeží  448/73, 370 01, České Budějovice, Česká republika
b. Dopravce - kurýrní služba Direct Parcel Distribution SK s.r.o.; Technická 7 ; 821 04 Bratislava , Slovensko     IČO: 35834498 DIČ: 2021648739.
c. Dopravce - kurýrní služba Packeta Slovakia.s.r.o., Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava, Slovensko   IČO: 48136999 DIČ: 2120099014.
d. Účetní firma - MB Accounting Slovensko, s.r.o., Ľanová 8, 821 01 Bratislava, Slovensko IČO: 47504706   DIČ: 2023967517.

                                Osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí mimo EU.


5. Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na e-mailové adrese tradag@tradag.sk.

6. Správce údajů jako správce webových stránek
 www.foto-albumy.sk; www.fotoalbumshop.cz; www.photoalbumshop.eu; www.nafotky.skwww.tradag.sk;
používá na těchto webových stránkách soubory cookie, které se zde používají k následujícím účelům:
- měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkajících se návštěvnosti a chování návštěvníků na
webových stránkách
- základní funkčnost webových stránek.

- Shromažďování souborů cookie pro výše uvedené účely lze považovat za zpracování osobních údajů. Takové
zpracování je možné na základě oprávněného důvodu - oprávněného zájmu správce a je povoleno čl. 6 odst. 1
písm. f) nařízení.

- Webové stránky je také možné používat v režimu, který neumožňuje shromažďování údajů o chování návštěvníků
webových stránek - tento režim lze buď nastavit v rámci nastavení prohlížeče , nebo je možné vznést námitku proti
takovému shromažďování na základě oprávněného zájmu správce podle článku 21 Nařízení, která je k dispozici v
dolní části webových stránek. Vaše námitka bude neprodleně vyhodnocena. Soubory cookie nezbytné pro funkčnost
webových stránek budou ukládány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webových stránek.

- Pokud návštěvník vznese námitku proti zpracování technických souborů cookie nezbytných pro fungování
webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

- Soubory cookie, které jsou shromažďovány za účelem měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik
týkajících se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách, jsou považovány za hromadné a v
anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.

- Shromážděné soubory cookie jsou zpracovávány jinými zpracovateli: Google Analytics, provozovaný společností
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.


7. Upozorňujeme, že podle nařízení máte právo:
- kdy.koli se odhlásit ze zasílání obchodních sdělení
- vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce
- vyžádat si od nás informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme
- požádat o přístup k těmto údajům a o jejich aktualizaci, opravu nebo o omezení zpracování
- požadovat, abychom tyto osobní údaje vymazali. Výmaz provedeme, pokud to není v rozporu s platnými právními
předpisy nebo oprávněnými zájmy správce.
- na přenositelnost údajů, pokud je zpracování automatizované na základě souhlasu nebo pro účely plnění smlouvy
- požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů
- na účinnou soudní ochranu, pokud se domníváte, že v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s
Nařízením byla porušena vaše práva podle Nařízení
- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.


8. Prodávající při zpracování osobních údajů postupuje v souladu s platnými právními předpisy a zpracovává
pouze osobní údaje nezbytné pro uzavření spotřebitelské smlouvy. Účelem zpracování osobních údajů je jejich
využití pro plnění spotřebitelské smlouvy, kterou prodávající uzavírá s kupujícím vytvořením objednávky v tomto
internetovém obchodě.


9. Náš internetový obcod není určen pro osoby mladší 16 let. Osoba mladší 16 let může náš internetový
obchod využít k nákupu pouze v případě, že k tomu udělil souhlas její zákonný zástupce, tj. rodič nebo opatrovník.


10. Osobní údaje pro účely zpracování objednávek, účetnictví, vyřízení reklamace nebo odstoupení od smlouvy
bez udání důvodu jsou poskytovány po dobu 10 let.


11. Osobní údaje pro registraci zákazníka - na webu, pop-up, potvrzovací e-mail jsou poskytovány po dobu 5 let.
Osobní údaje pro anonymní měření návštěvnosti, k němuž používáme soubory cookie, jsou poskytovány po dobu 1 roku.
Osobní údaje pro marketingové účely a věrnostní program jsou poskytovány po dobu 5 let.
Osobní údaje pro přidání diskusního příspěvku jsou poskytovány po dobu 10 let.
Osobní údaje pro udělení souhlasu se zasláním průzkumu spokojenosti s objednávkou jsou poskytovány po dobu 60 dnů.
Osobní údaje pro remarketing, cílenou reklamu a personalizaci obsahu jsou poskytovány po dobu 90 dnů.
Osobní údaje pro vyřizování dotazů prostřednictvím formulářů na webových stránkách se poskytují po dobu 1 roku.

Pokud nám poskytnete osobní údaje třetích osob, je vaší povinností informovat dotyčnou osobu a zajistit její souhlas
s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

12. Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Všechny osobní údaje, které nám poskytnete, chráníme v
maximální možné míře. Přijali jsme veškerá dostupná a v současné době proveditelná technická a organizační
opatření, abychom zabránili zneužití, poškození nebo zničení osobních údajů, a to zejména :
- Bezpečně uzamčené sídlo společnosti ve střežené budově s nezávislým poplašným systémem;
- všechny naše počítače a mobilní telefony jsou zabezpečeny proti krádeži a úniku dat a také antivirovou ochranou;
- přístup k e-mailům je zabezpečen hesly;
- software a přístupová hesla jsou pravidelně aktualizována;
- máme šifrovanou webovou komunikaci s platným certifikátem https.


Vladimír Kováč
CEO & general manager